Partidul Legii și Dreptății pentru o Moldovă Europeană

Dragi cetățeni!

Unde suntem după 30 de ani?

Republica Moldova a avut din 1990 până în prezent zece guvernări de toate culorile și orientările politice. De la agrarieni ignoranți, până la „povești de succes“ care au depopulat țara. Mulți dintre cei care pretindeau că ne reprezintă în sferele cele mai înalte ale puterii au utilizat instituțiile pentru satisfacerea propriilor interese, transformând Republica Moldova într-un stat cvasi-feudal.

De 30 de ani, am fost blestemați să fim conduși de trădători de țară și emanați politic, al căror unic scop a fost îmbogățirea personală și jefuirea avuției naționale! Imunitatea parlamentară a fost folosită, și atunci, ca și astăzi, drept paravan pentru a scăpa de pedeapsă. Mulți au abuzat de răbdarea omului simplu, a celui care achită impozite și taxe pentru a întreține schemele și șmecheriile puterii, aservindu-și instituțiile statului care erau obligate să aplice legea, prin numirea unor persoane, a căror singură calitate era supunerea politicului!

De 30 de ani ni se vând doar speranțe! La fiecare alegeri, politicienii veroși mimează grija față de țară, flutură cu promisiuni deșarte și brusc își amintesc de nevoile omului de rând! Salariile decente, pensiile care să nu umilească după o viață de muncă au rămas simple slogane de campanie electorală.

Politicienii au fost mereu la vânătoare de voturi, anul 2021 nu diferă cu nimic față de anul 1991, din acest punct de vedere! Principala lor armă a fost și este minciuna, manipularea și dezinformarea.

Încrederea oamenilor a fost folosită strict pentru atingerea scopurilor personale: păstrarea privilegiilor, a influenței și pentru îmbogățire ilicită. Aceste lucruri nu mai pot continua. Este în puterea noastră să punem capăt acestui dezmăț pe banii cetățenilor moldoveni.
Votul fiecăruia reprezintă puterea!

Puterea de a spune ”Ajunge!”.

Împreună putem construi o Moldovă în care Legea și Dreptatea să fie cârma țârii.

Împreună putem edifica un stat care să garanteze libertatea, bunăstarea și siguranța fiecărui cetățean.

Pentru ca aceste lucruri să devină realitate, avem nevoie de o economie puternică, o justiție care să facă dreptate și o educație pe măsură.

Noi, Mariana Durleșteanu, Nicolae Alexei și echipa Partidului Politic Partidul Legii și Dreptății vă promitem!

Vom depune tot efortul pentru realizarea acestor transformări atât de necesare țării și societății.

Eu, Mariana Durleșteanu, am demonstrat în viața profesională că am capacitatea să finalizez proiecte importante, de aceea, cred că a venit timpul să îmi îndeplinesc datoria față de Moldova, implicându-mă în viața politică a țării!

De aceea, vin în fața dumneavoastră și vă rog să sprijiniți Partidul Legii și Dreptății! Împreună RESTARTĂM Republica Moldova!

O justiție care să facă dreptate!

Ați auzit de nenumărate ori corupții din vârful puterii oferindu-ne lecții despre funcționarea justiției!

Ba chiar dând și indicații, cum ar trebui să dea soluții justiția!

Ajunge cu ipocrizia!

Justiția care face dreptate reprezintă baza libertății și a bunăstării. În fața legii toți trebuie sa fie egali fără excepție.

Legea trebuie să protejeze pe cel ce o respectă și să pedepsească pe cel ce o încalcă.

Un stat de drept reprezintă garanția securității investițiilor importante în economie și pilonul fundamental al construcției unei țări europene!

În Moldova, timp de 30 de ani, s-a mimat reforma în justiție, cu rezultatele pe care le cunoaștem cu toții: o justiție controlată politic, coruptă, în care procurorii intentează dosare la comandâ, iar judecătorii pronunță decizii și sentințe strîmbe, pentru că așa li se solicită de cei puternici!

Această pseudo-justiție a transformat cetățeanul într-un rob al capriciilor judecătorilor și procurorilor.

Partidul Legii și Dreptății va reface din temelii sistemul judecătoresc. Vă asigurăm că toți cei care au acționat după indicații sau comenzi obscure, dar nu potrivit dispozițiilor legale, vom cere să plece imediat! Cei care se fac vinovați de încălcarea drepturilor cetățenilor în justitie vor răspunde personal și cu averile lor. Porțile penitenciarelor pentru ei sunt deschise.

Avem nevoie de magistrați onești, corecți, profesioniști și, mai ales, independenți!

▪️Vom face imediat demersurile necesare pentru ca masa critică de judecători și procurori să fie înnoită.
▪️Folosind cele mai bune practici europene, vom asigura accesul în sistem doar a persoanelor competente și integre.

Pentru prima etapă:

▪️Vom crea un mecanism de monitorizare a imparțialității justitiei, integrat în sistemul de autoadministrare judecatorească, care va avea rolul să vegheze aplicarea strictă a legii.
▪️Vom realiza toate acestea, declarând starea de urgență în justiție pentru a elimina orice rezistență din cadrul sistemului sau dinafara acestuia.
▪️Vom aplica toleranța zero la coruptie, începând cu cele mai înalte funcții ale statului.
Locul corupților este la pușcărie, nu în fotoliile parlamentare sau în cabinetele guvernamentale.

La ora actuală avem doar doi demnitari de rang înalt condamnați pentru corupție, în condițiile în care din Moldova au fost furate miliarde de euro, iar sectorul public este sufocat de marea corupție. Corupția a devenit pandemică, de aceea trebuie luate măsuri energice și hotărâte!

Partidul Legii și Dreptății nu va da înapoi și nu se va lăsa intimidat, indiferent de presiuni, în demersurile sale de a elimina cauzele corupției și nu doar efectele acesteia.

Trebuie regândit întregul sistem de luptă cu acest flagel.

Împreună cu experți europeni și locali:

▪️Vom revizui cadrul normativ pentru asigurarea transparenței totale în activitatea instituțiilor publice responsabile de lupta cu coruptia.
▪️Vom elimina schemele gestionate de către înalți funcționari, ce costă Moldova circa 1.2 miliarde de dolari anual.

Averile nejustificate ale funcționarilor vor fi confiscate în folosul statului!

Partidul Legii și Dreptății are drept priorități pe termen scurt următoarele măsuri:

▪️Crearea unui sistem modern, eficient şi transparent de management al resurselor umane prin dezvoltarea de mecanisme de motivare, evaluare, recunoaştere şi recompensare a meritelor celor care lucrează în intituţiile publice.
▪️Elaborarea unui cod al integrităţii care să cuprindă toate prevederile legale din domeniul prevenirii corupţiei şi asigurării integrităţii.
▪️Obligarea fiecărei autorităţi/instituţii publice să realizeze un plan strategic şi un plan de acţiuni proprii de prevenire a corupţiei, printr-un proces participativ, prin care să analizeze vulnerabilităţile la corupţie a activităţilor sale, să identifice soluţii, să stabilească indicatori de succes şi mecanisme de monitorizare a implementării, urmărind îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Strategia Naţională Anticorupţie.
▪️Dezvoltarea unor reţele de experţi anticorupţie având capacitatea de a sprijini instituţiile publice în elaborarea, prin procese participative, a unor planuri strategice anticorupţie care întăresc integritatea, eficienţa şi transparenţa organizaţiilor.
▪️Includerea pregătirii obligatorii în domeniul eticii atât în învăţământul universitar cât şi în programele de formare profesională continuă.

Republica Moldova merită să fie o țară liberă de coruptie!

Economia puternică - bunăstarea tuturor!

Modelul socio-economic al Republicii Moldova este puțin eficient.

Suntem o țară cu o economie rudimentară, total dependentă de resursele energetice provenite din Est, fără priorități de dezvoltare economică, fără produse cu valoare adăugată la export.

Privit dintr-o perspectivă critică, radiografia acestui sistem socio-economic îi arată dimensiunea reală: inert, slab dezvoltat, disproportionat, nepredictibil și sensibil la crize.

În ultimii 30 de ani economia Republicii Moldova nu a devenit motorul bunăstării. Clasa de mijloc, pilonul oricărei democrații reale și a unei economii sănătoase, nu există! Inițiativa economică se lovește de multiple piedici. Fie că este vorba de atitudinea statului, fie de justiție sau accesul la resurse sau de birocrația excesivă.

Statul trebuie să-și asume resetarea economică prin crearea unui model economic durabil și independent, imun la crizele din regiune.

▪️Inițiativa economică trebuie eliberată.
▪️Mediul de afaceri are nevoie de stimulente reale, de investiții ale statului în infrastructură și în noile tehnologii.
▪️Companiile de stat urmează a fi gestionate transparent, cu obiective clare și strategii bine definite, adaptate pieței europene.

În această manieră, statul iși recăpăta încrederea businessului, cât și a societății.

Partidul Legii si Dreptații va promova un model economic care:

▪️ Va favoriza producția autohtonă prin transferul de tehnologii și încurajarea exporturilor.
▪️Vom stimula toți producătorii autohtoni, indiferent de tipul de proprietate, cu credite rezonabile, facilități fiscale, reduceri de preț pentru resursele energetice, accesul la piețe externe și promovarea produselor.
▪️Afacerile cu statul și parazitarea bugetului public vor fi stopate.
▪️Serviciile din sectorul public vor fi debirocratizate la maxim și accesibile pentru toți.
▪️Vom introduce pe termen mediu „Declarația unică”, privind impozitul pentru venit și contribuțiile sociale ale persoanelor fizice.
▪️Statul se va implica în dezvoltarea afacerilor pentru cei reveniți în țară prin oferirea unor pachete și stimulente financiare și non-financiare.

Partidul Legii și Dreptății va depune toate eforturile pentru a opri depopularea satelor și pentru a stimula reîntoarcerea tinerilor care muncesc în afara țării, prin programe, gen ”Instalarea tinerilor fermieri”.

Predictibilitatea economică este vitală pentru toți, dar mai ales pentru partenerii de dezvoltare și investitorii străini.

Avem nevoie de previziuni clare a politicilor fiscale și bugetare pe termen mediu. Avem nevoie de un flux continu al investițiilor din partea statului, bazat pe accesarea fondurilor europene.

Dezvoltarea durabila nu se poate realiza fără diversificarea resurselor energetice, inclusiv din cele regenerabile. Pentru generațiile viitoare ne vedem obligați să utilizăm eficient resursele naturale, inclusiv să creștem suprafețele impădurite.

Oamenii merită și au tot dreptul să trăiască într-un mediu ambiant curat și sănătos.

O economie sănătoasă garantează bunăstarea tuturor cetățenilor!

Educația este o prioritate strategică la nivel național.

Bogăția principală a unui stat este omul educat!

Sunt state care nu dispun de resurse naturale importante, dar care investesc major în educație. Această soluție asigură țărilor respective un nivel ridicat de dezvoltare economică, socială și culturală.

În țara noastră situația sistemului educațional este tragică, deoarece acest sistem nu a constituit o prioritate pentru nici unul dintre partidele aflate la guvernare până acum.

Sistemul educational este învechit, incoerent, slab finanțat, neadaptat la nevoile reale ale economiei regionale și globale, cu programe din anii ”70.

Moldova este unul dintre exportatorii de creieri în ultimii 20 de ani. În afara țării avem savanți de talie mondială și specialiști în cele mai mari companii din lume. Acasă avem o țară ce degradează cu fiece zi.

Partidul Legii si Dreptații crede că doar investițiile majore în educație pot asigura un viitor prosper și sigur. Avem nevoie de un sistem educațional rațional care să livreze rezultate în timp real.

Investițiile urmează a fi făcute la bază, în invățământul preșcolar și secundar. Acolo se plămădesc personalități și se modelează caractere.

Motivarea, inclusiv financiară, a angajaților din sistem trebuie să fie pe măsura rolului, pe care urmează să-l aibă aceștea în relansarea Republicii Moldova.

O generație educată, școlită asigură competitivitatea și dezvoltarea țării.

Avem nevoie de o reformă în educație care să poată continua tradiția dezvoltării unor personalități competente și libere, mai ales, că nu plecăm de la zero. Avem pedagogi și școli care ne-au format pe mulți dintre noi și care continuă să o facă în condițiile grele ale momentului.

Ne asumăm o reformă a educației care să asigure crearea unui sistem educațional inteligent, atractiv și coerent.

Noul cod al educației are menirea să:

▪️Asigure raționalitatea lanțului educațional.
▪️Să reanimeze invațământul universitar.
▪️Să furnizeze o hartă educațională adecvată rigorilor timpului și nevoilor cetățenilor.

Partidul Legii și Dreptății are următoarele priorități pentru sistemul de educație:

▪️Creșterea accesului și participării la educație de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul de rezidență;
▪️Scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii până la nivelul mediu înregistrat în Uniunea Europeană;
▪️Scăderea semnificativă a ratei de analfabetism funcțional la copiii de 15 ani, similară mediei europene.
▪️Revizuirea arhitecturii curriculare prin centrarea conținuturilor pe profilul celui care învață, pe competențele cheie și pe maximizarea potențialului fiecărui copil
▪️Întroducerea portofoliului educațional digital pentru actualizarea și monitorizarea permanentă a parcursului educațional al fiecărui copil și identificarea imediată a măsurilor remediale necesare, inclusiv din perspectiva activității extrașcolare.
▪️Regândirea arhitecturii învățământului preuniversitar pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare individuală a fiecărui tânăr, dar și evoluțiilor în vederea eliminării rupturii dintre învățământul obligatoriu și piața muncii. ▪️Certificarea calificărilor din sistemul de învățământ secundar superior în vederea valorificării lor pe piața muncii sau în tranziția către alte forme de educație, inclusiv la filiera teoretică (ex. certificări informatică, limbi străine);
▪️Realizarea unui pachet de sprijin social pentru elevii din medii defavorizate care accesează învățământul profesional și dual, din surse europene/guvernamentale;

Statul care investește în educație are viitor!

Sănătate pentru toți cetățenii și protecție pentru cei care au nevoie!

Sănătatea este averea care nu poate fi cumpărată cu nimic. Criza pandemică a arătat situația reală din medicină și asistență spitalicească. Multi, prea multi dintre noi au rămas singuri în fața acestei maladii. Am pierdut mii de oameni și sute de medici.
Toată lumea a văzut spitale subfinanțate, cadre medicale extenuate și foarte prost plătite.

Autoritățile au fost depășite.

Spitalele nu dispuneau nici de minimul necesar de echipamente de protecție și dezinfectanți.

Cadrele medicale au fost adevarații eroi în această grea încercare, prin care încă mai trecem cu toții.

În perioada pandemiei, statul a cheltuit mai mult pentru mașinile de serviciu și reparațiile birourilor funcționarilor decât pentru medicamente. Despre salariile medicilor și ale cadrelor medicale este inutil să mai vorbim!

Partidul Legii si Dreptății crede că sistemul de sănătate moldovenesc se află acum în fața unei duble provocări, pentru că, pe lângă nevoia de reforme structurale, trebuie să răspundă crizei fără precedent cauzată de pandemia Covid-19, a cărei durată nu poate fi estimată la momentul actual.

▪️Investițiile în infrastructură, aparataj medical.
▪️Atragerea de fonduri europene,
▪️Crearea capabilităților în zonele de risc.
▪️Pregătirea capitalului uman și atragerea personalului sanitar în sistem.
▪️Crearea facilităților optime pentru tratament.
▪️Asigurarea medicinei la standarde europene.
▪️Programe naționale țintite pentru creșterea calității vieții pacienților.

Aceștea sunt pilonii pe care se bazează programul nostru de guvernare în domeniul sănătății.

O parte importantă a programului de guvernare va fi centrată pe creșterea ponderii si importantei prevenției, ca parte integrantă din strategia națională.

Dezvoltarea invațământului medical va rămâne o prioritate constantă.

Toate acestea vor fi posibile doar cu motivarea financiară corespunzătoare a cadrelor medicale care trebuie să fie comparabilă cu salariile din regiune.

Un stat sănătos presupune investiții în sănătate și medici bine plătiți!

Partidul Legii și Dreptății susține eficiența și profesionalismul în administrația centrală și locală!

Partidul Legii și Dreptății și echipa sa pledează pentru reforma teritorial-administrativă a țării, după o consultare cu Administrația Publică Locală de nivelul 1 și 2, cu implicarea Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) și a întregii societăți civile.

Reforma va duce la descentralizarea financiară și administrativă a primăriilor și la reorganizarea celor 32 de raioane, o rămășiță sovietică.

Structurile APL de nivelul al 2-lea (raioanele) se activează doar în preajma campaniilor electorale, pentru a susține cu interes un partid sau altul.

Doar reforma de jos în sus poate avea succes! Prin această reformă profundă, vom eficientiza cheltuielile statutului cu aparatul birocratic și, în același timp, vom aduce serviciile publice mai aproape de cetățean.

Calitatea actului de guvernare locală este cheia succesului și a bunăstării generale a țării!

Stimați cetățeni!

Puterea vă aparține!

Cum veți decide, așa vom trăi cu toții, în următorii ani!

Partidul Legii și Dreptății vă îndeamnă să construim împreună o Moldovă europeană în care fiecare simte că la el acasă este protejat de Lege și Dreptate!

Fiecare vot contează, votul dumneavoastră este esențial!

Drepturile de autor asupra acestui Manifest aparțin Partidului Politic Partidul Legii și Dreptății.